Drama i naturen

Sex grupper med 5 elever i varje tränade uttryck, fantasi, kreativitet och laganda under dagens svenskalektion. Varje elev fick ett kort med en replik och tillsammans med de andra i gruppen planerade de och genomförde en kortare dramascen där allas replik fanns med på ett naturligt sätt. Kul att se samarbetet, uppfinningsrikedomen och att alla vågar ta plats.

Läsprojektet avslutat

Klass 5 har under flera veckors tid haft en gemensam skönlitterär bok att läsa och arbeta runt. Med veckovisa läsgrupper, hemuppgifter och frågestunder har de genomfört uppgifterna på ett strålande sätt. Nu tar vi nya tag mot fler läsupplevelser, denna gång med mer individuellt fokus. Bra kämpat alla stjärnor!

Poddcast i undervisningen

” Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under
olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor och handlingar ”(Kunskapskrav Historia LGR11.)

Med utgångspunkt från ovanstående  lyssnade vi till P3 Historias avsnitt om häxprocesserna under 1600-talets senare hälft. Avsnittet är 20 minuter och berättas på ett mycket levande och faktafullt sätt. Samtidigt samlade eleverna fakta om livet på 1600-talet och efteråt diskuterades det mycket om hur man kunde tro på häxor för bara 400 år sedan. Svaren på dessa frågor presenterar eleverna i en argumenterande text där de formulerar argument och förklarar händelser. P3 Historia rekommenderas varmt till alla levande människor, in och lyssna: P3 Historia

HäxorDSC_0236

Kultur på schemat

I går åkte klass 5 till Länsteatern på Järntorget för att se föreställningen ”Tummelisa” fritt efter H.C Andersens saga. Knappt två timmar av underbar scenografi, kostym och en viktig sensmoral. Den handlar som bekant om att välja frihet och att lära sig att säga Nej. Det skapades många frågeställningar och funderingar efter föreställningen och vi har fått ett fantastiskt underlag för att arbeta vidare med många av livets stora frågor.

INTE-PRESSBILD_tummelisa2017_tummelisa2017__DSC1776_foto-daniel-andersson_foto-daniel-andersson