GLÄDJE!

I 1:an inledde vi ledordet glädje i ämnet livskunskap med att de blev förtrollade med en känsla av glädje i ateljén. Sedan fick de måla det de tänkte på. Av det collaget klippte jag ut ordet och nu sitter det uppe i vår trapp så att hela skolan kan ta del av det.

Barnboksveckan!

Vi har i förskoleklassen haft en härlig vecka, med fokus på barnböcker. Eleverna har varje morgon läst tillsammans med sin fadder i trean, vi har varit på biblioteket och både läst och lånat böcker. Vi har pratat om den mycket kända författaren Astrid Lindgren och vad en författare gör och vem som kan vara/ bli en författare. Det kan vi alla vara, så klart har vi författat och skapat småböcker med hjälp av bokstäver, div symboler och bilder. Eleverna har skapat egna bokmärken. Bokstavsbettan dök upp i rättan tid dessutom. Veckan avslutades med utevistelse och tipspromenad tillsammans med våra faddrar – G L Ä D J E ❤️!

”En till en” i åk 6

I åk 6 har eleverna sedan i oktober haft varsin dator som de förvarar i bänken, det kallas att man har ”en till en” – en dator till varje elev. Detta har bl.a underlättat för eleverna att skriva texter på datorn och söka information samt för lärare att skicka material digitalt till eleverna (färre utskrifter) och bedöma direkt i de dokument de skriver i. Idag skrev eleverna en text om olika tidsåldrar på historia/svenska-lektionen.